Služby

Poskytujeme

následující služby

  • zprostředkování prodeje, pronájmu a koupě nemovitostí
  • zajištění prohlídky nemovité věci
  • vyhotovení veškerých smluvních dokumentů souvisejících s převody, pronájmy, prodeji a jinými právy k nemovitostem tj. kupní smlouvy, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, apod.
  • zajištění služeb spojených s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • inzerce v médiích
  • jednání s úřady na podkladě udělené plné moci (např.katastrální úřad, stavební úřad, městský úřad, geodeti, dodavatelé energií, apod.)
  • zprotředkování advokátní či notářské úschovy a veškeré právní  služby u partnerské advokátní kanceláře
  • kompletní finanční služby (např.zprostředkování úvěru, pojištění nemovitosti atd.)
  • posouzení nemovité věci prostřednictvím či v součinnosti s příslušným odborným subjektum a zpracování nabídkové ceny
  • zajištění průkazu energetické náročnosti budovy PENB dle zákona č. 318/2012 Sb. v platném znění od 1.ledna 2013, zajišťováno vlastním technikem za nejlepší ceny na trhu, zároveň odborné poradenství v tomto oboru